Home / Bảng giá các dịch vụ vệ sinh

Bảng giá các dịch vụ vệ sinh

Bảng giá các dịch vụ vệ sinh

 • Dịch vụ vệ sinh công nghiệp….12.000-15.000 ( đ/m2 )
 • Vệ sinh nhà sau xây dựng………10.000-15.000 ( đ/m2 )
 • Vệ sinh nhà sau sữa chữa………14.000-20.000 ( đ/m2 )
 • Dịch vụ vệ sinh văn phòng…….8.000-12.000 ( đ/m2 )
 • Dịch vụ vệ sinh định kỳ………..6.000-10.000 ( đ/m2 )
 • Dịch vụ vệ sinh trọn gói………..10.000-17.000 ( đ/m2 )
 • Dịch vụ đu dây lau kính………..20.000-40.000 ( đ/m2 )
 • Dịch vụ lau kính tầm thấp……..10.000-12.000 ( đ/m2 )
 • Dịch vụ vệ sinh nhà xưởng……5.000-7.000 ( đ/m2 )
 • Dịch vụ giặt thảm…………………6.000-8.000 ( đ/m2 )
 • Dịch vụ diệt khuẩn ………………7.000-10.000 ( đ/m2 )
 • Dịch vụ khử mùi………………….4.000-6000 ( đ/m2 )